WHOLESALE
 
Sergei Kirillov
+7 921 944 58 00
ksl50@yandex.ru 

Sergei Goncharov
+7 921 957 32 49
nwfish@inbox.ru

Nikolai Belov
+7 921 937 00 74
belovnk@yandex.ru

Aleksei Titov
+7 921 354 44 67
atitov3@yandex.ru

Anton Romanov
+7 905 222 59 32
romanov@nordwestfish.ru
RETAIL
 
Evgeniy Mamaliga
+7 966 752 14 49
evgen.georgievith@yandex.ru

Igor Mochalov
+7 931 979 89 52
inmochalov@mail.ru

Ekaterina Kovalenko (Milk products)
+7 921 892 59 55
viktoria.nvf@yandex.ru

MAIN CONTACTS

+7 (812) 363-4747 

+7 (812) 363-4765

LOCATION ADDRESS

24K3 PROSPECT NASTAVNIKOV, SAINT PETERSBURG.